1. Dispoziţii generale

1.1. Prezenta Politică de confidenţialitate este adresată Cumpărătorilor şi altora care cumpără la buticul online la adresa swiss.eu.

1.2. Politica defineşte regulile de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal obţinute de Operator atât în timpul înregistrării contului pe Site-ul Web, utilizare a site-ului web, şi dacă faceţi cumpărături fără a crea un cont şi în cazul când începeţi să vă abonaţi la newsletter.

 

2. Operatorul datelor cu caracter personal.

Operatorul datelor cu caracter personal este Companie de Comerţ şi Servicii "Jubiler" SRL str. Poleczki 13, 02-822 Varşovia, CIF: 5261032125, REGON (Numărul din lista Centrală de Activităţi Economice): 010862745, KRS (ONRC): 0000050320, email: contactul@swiss.eu, tel.: (+40) 312 296 093.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ca RGDP)

3.2. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Operator este:

a) necesitatea de a pune în aplicare contractele încheiate de dvs. cu Operatorul, activităţile întreprinse înainte de încheierea contractelor stabilite la solicitarea dvs.( art. 6 alin. 1 lit. b) RGDP);

b) procesarea este necesară pentru îndeplinirea obligaţiei legale ce revine Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. c) RGDP),

c) consimţământul persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor în scopuri de marketing, inclusiv trimiterea informaţiilor comerciale (art.  6 alin. 1 lit. a) RGDP),

3.3. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal pe baza sus menţionată pct. a) şi b) este voluntară, totuşi, refuzul de a furniza datelor vă va împiedica să cumpăraţi la buticul online swiss.eu şi serviciilor oferite electronic de Operator.

3.4. Utilizatorul poate oricând să-şi retragă consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal într-unul singur sau mai multe scopuri.

 

4. Scopuri şi domeniul de prelucrare datelor cu caracter personal

4.1. Datele personale furnizate de dvs. vor fi prelucrate în scopul şi în domeniul necesar în legătură cu încheierea şi realizarea contractului şi în scopul de marketing direct a mărfurilor şi serviciilor ale Operatorului.

4.2. Pentru realizarea contractului, Operatorul va prelucra următoarele date furnizate de dvs.: numele, prenumele, adresa, adresa e-mail, numărul de telefon, CIF, denumire a companiei, adresa de livrare.

4.3. Pentru trimiterea informaţiilor şi materialelor comerciale sub forma unui buletin informativ, Operatorul va prelucra adresa de e-mail furnizată de dvs.

 

5. Accesarea datelor cu caracter personal

5.1. Datele dvs. cu caracter personale vor fi puse la dispoziţia autorităţilor de stat competente sau a terţilor, dacă o astfel de obligaţie va rezulta din legea generală aplicabilă.

5.2. Operatorul pune datele dvs. cu caracter personal la dispoziţia transportatorului selectat sau a intermediarului care realizează transferul, la comanda Operatorului pentru realizarea livrării precum şi entitatea care deserveşte plăţile electronice sau plăţile cu cardul de plată, în scopul realizării acestor plăţi.

5.3. În cazul consimţământului pentru transferul datelor cu caracter personal serviciului opineo.pl (Opineo Sp. z o.o. (SRL) cu sediu la Wroclaw (50-381), str. Curie-Skłodowskiej 12, KRS (ONRC): 0000357466, CIF: 897-176-26-04, REGON (Numărul din lista Centrală de Activităţi Economice): 021269036), service ceneo.pl (Ceneo.pl Sp. z o.o. (SRL) cu sediu la Poznan (60-166), str. Grunwaldzka 182, KRS (ONRC): 0000493884). Datele dvs. cu caracter persoanelor vor fi furnizate entităţi sus menţionate pentru a putea exprima opinie cu privire la funcţionarea Magazinului nostru şi la calitatea serviciilor.

5.4. În cazul în care dvs. selectaţi formularul de plată "rata Santander", datele sale personale vor fi furnizate la Santander Consumer Bank S.A. cu sediu la Wroclaw (53-611), str. Strzegomska 42c, KRS (ONRC): 0000040562.

 

6. Protecţia datelor cu caracter personal

6.1. Operatorul este obligat să protejeze datele Cumpărătorilor colectate în timp ce fac cumpărături în Magazin în conformitate cu reglementările aplicabile şi în conformitate cu cele mai înalte standarde de securitate şi protecţie a datelor.

6.2. Operatorul asigură securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate care vizează prevenirea prelucrării ilegale a datelor şi a pierderii, distrugerii şi deteriorării accidentale. Operatorul ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că datele personale sunt:

a) corecte şi prelucrate într-un mod conform Legii,

b) obţinute numai în scopuri specifice şi ne prelucrate în continuare într-o manieră neconformă cu aceste scopuri,

c) adecvate, corespunzătoare şi nu excesive,

d) precise şi actuale,

e) nu sunt stocate mai mult decât este necesar,

f) prelucrate în conformitate cu drepturile persoanelor la care se referă,inclusiv în conformitate cu dreptul de obiecţie a accesului,

g) stocare în siguranţă,

h) nu vor fi transferate fără o protecţie adecvată.

6.3. Colectările datelor cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului de către terţi. Pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt admise numai persoane care au împuternicire de la Operator instruite în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi care au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

7. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

7.1. Datele cu caracter personal colectate în scopul încheierii sau realizării contractului de către Vânzător sunt stocate pe o perioadă necesară:pentru (1) asigurarea sau solicitarea unor posibile revendicări care rezultă din contractul, (2) serviciul post-vânzare al Cumpărătorului (soluţionarea reclamaţiilor, (3) îndeplinirea obligaţiei judiciare de către Vânzător (care rezultată de ex. de la reglementările contabile şi reglementările fiscale). Datele cu caracter personal prelucrate în scopuri de marketing (de ex. newsletter) şi altor scopuri sunt prelucrate până la retragerea consimţământului pentru prelucrare sau depunerea contestaţiei. Datele cu caracter personal legate de abonare la newsletter sunt procesate în lipsa retragerii consimţământului pentru prelucrare, pe perioada abonării la newsletter. Puteţi renunţa abonarea la newsletter în orice moment făcând clic pe link-ul de dezactivare situat în conţinutul newsletter-ului sau prin declaraţiile corespunzătoare adresată Operatorului la adresa de e-mail.

7.2. Datele cu caracter personal care au creat un cont în magazinul on-line sunt prelucrate până când acest cont este eliminat din portal.

 

8. Drepturi

8.1. Dumneavoastră aveţi dreptul să solicitaţi de la operatorul accesul la date cu caracter personal, dreptul la modificarea, ştergerea, limitarea prelucrării, dreptul de a transfera datele, şi de a se opune prelucrării acestora, precum şi dreptul de a le transfera.

8.2. Aveţi dreptul să obţineţi de la Operator următoarele informaţii:

a) cu privire la scopul, domeniul şi modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal,

b) de când datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate,

c) despre sursa din care provin datele dvs.,

d) despre destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele dvs. cu caracter personal.

8.3. În plus, la solicitarea dvs. Operatorul va completa, actualiza şi rectifica datele dvs. cu caracter personal, precum şi va suspenda (temporar sau permanent) prelucrarea acestora sau le va şterge dacă datele dvs. sunt incomplete, neactuale, neadevărate sau au fost colectate cu încălcarea legii sau nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate.

8.4. În plus, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator în scopul de marketing direct, aveţi dreptul în orice moment să faceţi obiecţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul unui astfel de marketing,inclusiv profilarea, în măsura în care prelucrarea este legată de o astfel de marketing direct. Pentru a utiliza drepturile menţionate în paragraful prezent, depuneţi Operatorului o solicitare corespunzătoare la adresa de e-mail.

8.5. Aveţi dreptul să depuneţi plângere la autoritatea de supraveghere atunci când consideraţi că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile RGDP.

 

9. Modificarea datelor.

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal se modifică, vă rugăm să le actualizaţi în contul utilizatorului, dacă acesta a fost deschis sau notificaţi pe Operator despre acest fapt prin telefon, prin poştă la adresa sediului social al companiei sau la adresa de e-mail a Operatorului.

 

10. Cookies

10.1. Operatorul declară că foloseşte fişiere „cookie”.

10.2. Fişiere „cookie” sunt informaţii care sunt trimise de server şi sunt salvate pe dispozitivul dvs. (de ex. pe hard disk-ul calculatorului sau telefonului).

10.3. Datele obţinute prin intermediul fişierelor „cookie” nu permit să fiţi identificaţi, dar permite Operatorului să determine dacă Magazinul a fost vizitat utilizând un calculator anume (cea ce nu are caracter univoc cu informaţia despre cine a vizitat Magazinul) şi care erau atunci preferinţele utilizatorului i ( ce îl a interesat cel mai mult în Magazin).

10.4. Operatorul foloseşte fişierele cookies interne în scopul:

a) asigurarea funcţionării corecte a Magazinului,

b) statistic,

c) adaptarea Magazinului la preferinţele dvs.

10.5. Operatorul poate plasa pe dispozitiv dvs. atât fişiere permanente, cât şi fişiere temporare .

10.6. Fişierele temporare sunt de obicei şterse în momentul închiderii browser-ul, dar în schimb fişierele permanente, la închiderea browser-ului nu duce la ştergerea lor.

10.7. Fişierele temporare sunt utilizate pentru a identifica Utilizatorul ca fiind conectat.

10.8. Fişierele permanente sunt fişierele care oferă anumite funcţii nu numai în timpul unei sesiuni anume, dar pentru întreaga perioadă de stocare în calculator. Fişierele permanente sunt utilizate pentru: colectarea de informaţii privind modul de utilizare Magazinului şi Aplicaţiei, inclusiv datele despre vizitarea subpaginilor de Utilizator şi eventualele erori, verificarea eficacităţii reclamei Magazinului şi Aplicaţiei, îmbunătăţirea funcţionării Magazinului şi a Aplicaţiei prin înregistrarea erorilor apărute, testarea diferitelor variante ale stilisticii Magazinului şi Aplicaţiei, memorizarea" setărilor Utilizatorilor cu privire la preferinţele lor, arătarea clienţilor că sunt conectaţi la Magazin sau Aplicaţie.

10.9. Magazinul foloseşte Google Analytics, care utilizează cookie-uri care sunt pe dispozitiv dvs. pentru pregătirea statisticilor privind volumul de trafic în Magazin şi modul de utilizare al Magazinului.

10.10. Operatorul pentru reclama Magazinului şi furnizarea serviciilor foloseşte Google AdWords, care utilizează cookie-urile de pe dispozitivul dvs..

10.11. În orice moment, puteţi şterge fişierele cookie de pe dispozitivul dvs. lăsate de Magazin, în conformitate cu instrucţiunile producătorului browser-ul Web. dvs.

10.12. Puteţi bloca accesul cookie-urilor pe dispozitivul dvs. prin configurarea browser-ului dvs., dar este posibil că atunci Magazinul nu va funcţiona corect.

10.13. Operatorul utilizează un server care salvează în mod automat în logurile (jurnalele) serverului pentru a analiza funcţionarea sistemului informatic, informaţi cu privire la dispozitivul pe care îl utilizaţi la conectarea la Magazin, adică despre tipul de dispozitiv şi browser pe care îl utilizaţi, despre IP calculatorului dvs., data şi ora de conectare, descrierea textuală a evenimentului, calificarea evenimentului.

10.14. Accesul la fişierele cu loguri (jurnale) au exclusiv persoanele autorizate să administreze sistemul informatic. Fişierele cu loguri (jurnale) pot fi folosite pentru pregătirea statisticilor privind evaluarea traficului din magazin şi apariţia unor erori care fac imposibilă identificarea dvs.

 

11. Dispoziţii finale

11.1. Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Politica în orice moment prin postarea Politicii modificate la adresa swiss.eu

11.2. Politica în formulare noua va intra în vigoare la data la care a fost postată la adresa indicată la punctul 11.1.

Derulați în sus